Loja de troca Tabua

Engish at bottom Nederlands onderaan

https://goo.gl/maps/LNj54bXb91oyXZaN6

R. José dos Santos Gonçalves 56 3420-325 Tábua hotel de Ian

A loja de troca de roupas e aberto a último Domingo de cada mês,
Pode trocar idéias e qualquer coisa que você possa pensar.
Em Fevreiro com pasta vegetariano caseiro italiano de Alise.
Inscriptions obrigatirio.

Meu desejo é que este espaço possa se tornar um ponto de compartilhamento para todos.
Todos nós temos idéias e necessidades. Vamos unir e fazer as coisas acontecerem!
Pasta caseira vegetariana de Alice 
Apenas por encomenda,com Alice 932 080 612
Ordenou última sexta-feira antes do evento.
servido às 12: 30h ate 14.30h
doação sugerida 5 €

We are going to open the swap-shop,
every last Sunday of the month ,to swap clothes, ideas and any thing you can think.
My wish is that this space can grow into a point of sharing all for all.
We all have ideas and needs .
Lets unite and make things happen!
Vegetarian Pasta
only on order,with Alice 932 080 612
Ordered at the latest before Friday for event.
served at 12.30 until 14.30
suggested donation 5€

We open de deuren van de ruilwinkel elke laatste zondag van de maand .Het idee is het ruilen van kleding, ideeën en alles wat u kunt denken.
Mijn wens is dat deze ruimte kan groeien tot een punt om alles voor iedereen te delen.
We hebben allemaal ideeën en behoeften.
Laat ons samenkomen en de dingen laten gebeuren!
Vegetarisch zelfgemaakte pasta
op bestelling, bij Alice 932 080 612
Bestel ten laatste vrijdag voor het event.
Geserveerd om 12.30 uur tot 14.30 u.
Gesugereerde donatie 5 €

Event Image: